Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Autoridade Local
Daniel González Palau
Escrito
Oral
Alemán
Castelán
Galego
Inglés
Portugués
comunicacion@fondogalego.org
http://www.fondogalego.org
698 156 127
Galicia
Galicia
Redondela
Sen relacións
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha rede que engloba a 94 Concellos e ás catro Deputacións de Galicia. Fundouse en 1997 como un foro a través do que consensuar e concentrar os esforzos dos poderes locais galego no eido da cooperación ao desenvolvemento. Desde a súa fundación, a asociación ten desenvolvido 140 proxectos en máis de 20 países, e organizado e editado multitude de actividades e materiais en relación aos desequilibrios existentes entre os países do Norte e do Sur.
Si
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Si